Nắp tẩy rửa các loại

  • Chuyên dùng cho các loại cổ bình 35mm v.v…
  • Loại nắp: Nắp vặn
  • Đường kính: 35mm
  • Màu sắc: Phối theo yêu cầu của khách hàng
Danh mục: